Kortbetalning. Vi accepterar alla vanliga kort inklusive American Express, Visa, MasterCard. Behandlig av konto- och kreditkort krypteras säkert så att ingen tredje part får direkt tillgång till dina uppgifter. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto tills Flora dragit köpesumman. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna har Flora rätt att underkänna din order och order makuleras.
Med branschens högsta säkerhetskrav erbjuder Flora i samarbete med Samport marknadens säkraste handelplats.